Till huvudinnehållet

Urban Poverty Fighters

SDI är världens ledande organisation inom bekämpning av global fattigdom. Sedan ett par år tillbaka hjälper vi dem att utveckla deras varumärke och en tydlig vision för att ge fattiga i storstäder en stark röst. Vi har också skapat en tydlig visuell identitet. Vårt arbete har engagerat människor från alla världsdelar och varumärkets historia och identitet är nu närvarande i drygt 30 länder.

Utmaning

SDI är en global rörelse för fattiga i storstäder. Drygt 12,5 miljoner människor är en del av organisationen och nästan alla lever i slummen. Organisationen behöver – å ena sidan – ett varumärke för att tala med en enhetlig röst över hela världen, för att locka nya människor till organisationen och skapa trovärdighet gentemot stora givarorganisationer. Å andra sidan måste en gräsrotsrörelse vara jordnära. Därför måste vi gå mycket försiktigt fram.

Insikt

SDI behöver locka nya, yngre medlemmar för att organisationen ska vara livskraftig, pulserande och stark. För att nå ut till yngre personer som bor i slummen har vi arbetat med förebilder. Vi vände oss till de boende i slummen som har arbetat i lokalsamhällen och som sedan har rest runt i världen för att inspirera fler människor att gå med i rörelsen. Den grundläggande insikten handlade om att använda ambassadörer för att skapa en framåtriktad kommunikation.

Koncept

Det koncept vi tog fram var ”I am an urban poverty fighter”. Det är lika enkelt som kraftfullt. Konceptet har publicerats över hela världen och i det här fallet skapade vi en utomhuskampanj i Stockholm för att öka medvetenheten hos svenska politiker. Vi köpte annonsutrymme på tio av de affischplatser som finns närmast riksdagen. 4 000 affischer sattes också upp i tunnelbanan och på pendeltåg i Stockholm.

Resultat

Varumärkesmaterialet används i alla länder där SDI finns och det är mycket uppskattat av de som bor i slummen. Stockholmskampanjen lockade också organisationer att stödja SDI i framtiden.