Till huvudinnehållet

Tillsammans gör vi skillnad

KPMG är en av de ledande rådgivnings- och revisionsfirmorna i världen. I Sverige är vi stolta över att ha haft förtroendet att jobba tillsammans med dem i över sex år. 2019 handlade huvuduppdraget om att vitalisera deras EVP (Medarbetarlöfte) och bygga ett koncept, verktyg och kommunikation för att göra löftet levande för alla deras olika målgrupper.

Kärnan i strategin

I manga år har vi lärt oss att de mest intressanta medarbetarna vill göra skillnad på sin arbetsplats. Och att kunna erbjuda möjligheten för medarbetare att verkligen påverka och skapa nytta, är ett av de starkaste medarbetarlöftena som finns. Men när vi började fördjupa oss i vad människor egentligen menar när de säger att de vill göra skillnad, så blev allt lite otydligt. Väldigt få av de vi frågade, kunde precisera vad de menar med att göra skillnad. Vilket blir komplicerat när vi skulle utveckla en strategi för medarbetarvarumärket. Lösningen blev att vi vände på allt istället. Och baserade hela kommunikationskonceptet på en fråga istället.

Kampanjkonceptet

Vi frågade helt enkelt målgrupperna ”Hur vill du göra skillnad?” Det blev det genomgående temat. Genom att vända löftet till en fråga, kunde vi nå fler människor, i fler segment med relevant kommunikation. Med frågan fångade vi känslan av att vara med och göra skillnad varje dag, men på ett sätt där målgrupperna själva fyllde i vad de faktiskt menar med att göra skillnad. Som svar på frågan använde vi löftet, Tillsammans gör vi skillnad!

Hur gick det till?

Vi började med att skapa en tydlig EVP-modell med tydligt utmejslade budskap som ligger till grund för all kommunikation som bygger arbetsgivarvarumärket. Sen satte vi igång och producerade filmer om medarbetare, där de berättade om hur de skapar skillnad varje dag på jobbet. Vi skapade också en omfattande bildbank av medarbetarbilder som fungerar som illustrationer för allt från karriärsidorna till digitala och sociala kampanjer. Och så gjorde vi givetvis spännande aktiviteter som engagerar och aktiverar studenter, både digitalt och på events. Den här gången i form av ett digitalt karriärsquiz.