Till huvudinnehållet

Framtidens affärspartner

När byggföretaget Herok samlade alla sina bolag under en och samma flagg blev det naturligt att hitta ett gemensamt uttryck. Och att skapa en ny webbplats med tydlighet. När alla styr åt samma håll blir allt så mycket enklare.

Högt flygande planer

Hyrlift, Byggmaskiner, Truckbolaget och XL-bygg skulle, gärna över en natt, bli Herok fullt ut. En förändring som krävde fokus, effektivitet och samarbete.

Det här är byggföretaget som ger sina kunder mer. En affärspartner helt enkelt. Strateg fick uppdraget att skapa ett gemensamt uttryck som upplevs rent och modernt. En grafisk profil och en ny tonalitet som går igen i allt från ny webbplats till brandade lyftkranar och nya brevmallar.

Modiga, kloka och starka …

Med en stark värdegrund fanns också målet att verkligen få med medarbetarna på tåget vid sammanslagningen. Vi tog tillsammans med kund fram en brandbook som visar värdegrunden på ett tydligt och enkelt sätt. Värdeorden kopplades till välkända uttryck som också bildsattes – modig som ett lejon, klok som en uggla, och stark som en björn.

… och snälla

Inom bolaget har man dessutom länge arbetat utifrån det så kallade Bamse-perspektivet – stark men snäll. Herok är aktiva och stödjer bland annat lokalt föreningsliv och engagerar sig i flera CSR-projekt. Brandbooken är ett verktyg som kan användas vid nyanställningar eller som en påminnelse för medarbetare och kunder om vad Herok verkligen står för.

Lyckat resultat

Efter att ha genomfört olika personalevents och successivt bytt ut och arbetat igenom material och utseende från fyra olika bolag har Herok steg för steg nått sitt mål – alla är med på tåget och bolagen har blivit ett. Både fysiskt och i tanken. Webbplatsen är en ren och tydlig plattform där besökare enkelt hittar det de söker. Allt från e-handel till kontakt. Heroks utveckling fortsätter och omvandlingen har förstås varit en del i den succén.