Till huvudinnehållet

Vill du veta mer?
Kontakta Magnus Westerberg
magnus.westerberg@strateg.se
+46 8 588 095 00

Vilka hållbarhetsmål kan vi hjälpa dig att nå?

När Rädda Barnen behövde utöka antalet företagsgivare frågade vi inte vad givarna kunde göra för Rädda Barnen. Vi frågade vad Rädda Barnen kunde göra för givarna.

Hur utökar man antalet företagsgivare?

Rädda Barnen är inte bara en av världens mest kända icke-statliga organisationer, utan också ett av världens mest kända varumärken alla kategorier. Men Rädda Barnen var trots det inte så känt bland svenska företag som de önskade. Därför ville de öka antalet årliga medelstora företagsgivare, inom intervallet 25 000–40 000 euro. Men vad kan Rädda Barnen göra för att uppmuntra företag att donera på de här nivåerna?

Många företag kämpar med sin hållbarhet

Under 2018 infördes i ny svensk lagstiftning krav på att medelstora företagsgivare måste ha en hållbarhetsredovisning. Samtidigt var de inte tillräckligt stora för att ha sina egna hållbarhetsavdelningar eller ens hållbarhetschefer. Det innebar att hållbarhetsredovisning blev en ny arbetsuppgift för dem och ett kompetensområde där de har stort behov av support.

Bli en hållbarhetspartner och få support

Istället för att fråga de här företagen vad de kunde göra för att hjälpa Rädda Barnen frågade vi vad Rädda Barnen kunde göra för att hjälpa dem. I själva verket ligger allt som Rädda Barnen gör redan i linje med Agenda 2020 och de 17 globala målen för en hållbar utveckling som FN fastställt. Så vi skapade ett nytt program – Rädda Barnens hållbarhetspartner – genom vilket företag kunde samarbeta med Rädda Barnen för att nå utvalda hållbarhetsmål. Det innebar också att alla företag som deltog i programmet automatiskt kunde uppnå sina egna hållbarhetsmål – utan något extra arbete.

Rädda Barnens program för hållbarhetspartner lanserades som en digital tjänst och inkluderade ett abonnemangsbaserat kommunikationspaket som automatiskt uppdaterade de deltagande företagens digitala kanaler om deras utvalda projekt. Det gjorde att kommunikationsavdelningen befriades från den uppgiften samtidigt som hela världen kunde se allt bra som företaget gjorde.

Fyrdubbel avkastning på investeringen

Reklamfilmerna hade bara körts i två veckor på YouTube och LinkedIn när Rädda Barnen fick sin första hållbarhetspartner. Och om man ser tillbaka på aktiviteten under slutet av 2018 var den totala avkastningen på investeringen fyrdubbel.