Till huvudinnehållet

Vill du veta mer?
Kontakta Pär Pärsson
par.parsson@strateg.se
+46 733 80 80 59

Respektera seniorerna

Sedan ett par år tillbaka har Strateg Agency arbetat tillsammans med SPF Seniorerna med att utveckla ett starkt varumärke och formspråk. SPF Seniorerna är en ledande organisation för pensionärer. Den har två huvudsyften: Att arbeta med påverkan för att förbättra villkoren för de äldre och att skapa inspirerande dagliga aktiviteter för seniorer.

Organisationen förbättrar ständigt sina arbetssätt och driver inspirerande processer för att lyfta policyförändringar som rör de äldre. De behövde ett varumärke och ett formspråk som återspeglade detta. Strateg Agency har hjälpt SPF Seniorerna att skapa en varumärkesplattform. Vi har även tagit fram fotografiska manér och en bildbank som används i alla kanaler där SPF Seniorerna är representerade.

För att öka kännedomen om SPF Seniorerna hos 55- till 65-åringar har vi tagit fram en kampanj för både traditionell media och digitala/sociala kanaler. Temat är ”Ibland känns det bäst att prata med en senior”. Kampanjen använder bilder från bildbanken och är genomgående inspirerad av varumärkesplattformen.