Till huvudinnehållet

Nu tänker vi nytt!

Bakgrund

För lite mer än fem år sedan var vi med och skapade en ny identitet för SOS Alarm. För att fortsätta vara relevanta i en ständigt föränderlig omvärld, var det 2021 dags för en uppdatering igen. En viktig pusselbit handlar om att SOS Alarm vill lyfta de arbetar med insikter och innovation.


Vad vi gjorde

Vi började med att hitta ett kommunikationskoncept som uttrycker deras insiktsdrivna, kundorienterade och nytänkande arbete. Ett koncept som också förmedlar kärnan i deras varumärkeslöfte; Med tanke på framtiden. Vi landade tillsammans i konceptet Lyssna på framtiden. När det väl var satt, var det enkelt att se hur identiteten skulle utvecklas.

Nu är allt på plats

Vi har skapat filmer som riktar sig till offentliga och privata kunder, men även speciella filmer för att bygga arbetsgivarvarumärket. Identiteten har fått ett varmare uttryck, vi har adderat grafiska element som ska understryka känslan av innovation och vi har adderat färger i paletten för att kunna leverera ännu bättre digitala upplevelser på ett enklare och mer varierat sätt.