Till huvudinnehållet

Vill du veta mer?
Kontakta Elizabet Slivo
elizabet.slivo@strateg.se
+46 701 84 44 49

De vill gå till skolan – men kan inte

För att hjälpa barn och ungdomar att bryta – eller undvika – långvarig skolfrånvaro startade kommunerna i Östra Mellansverige projektet #jagmed.

Utmaning – nå beslutsfattare och politiker

Kommunerna i Östra Mellansverige gick 2017 samman för att utveckla metoder som kan identifiera och motverka långvarig skolfrånvaro. Projektet behövde sedan nå ut och det var där Strateg kom in i bilden. Utmaningen för vår del var att hitta sätt att kommunicera problematiken för beslutsfattare i skolväsendet och politiker runt om i landet, för att i förlängningen få fler kommuner att jobba enligt de framtagna metoderna.

Insikt – öka kunskapen om problemets kärna

Det visade sig att kännedomen om problemets orsak var väldigt låg. Det handlar inte om lathet, inte om ett val. De här barnen vill inte sitta hemma, men de kan inte gå till skolan. Ofta börjar det med ett trauma, t ex mobbing eller en lärare som beter sig illa, vilket kan leda till panikångest, social fobi eller depression. Det finns olika metoder man kan jobba med för att få barnens skolgång att fungera igen, men en sak som är väldigt viktig är att barnet känner trygghet. 

Koncept – en informativ film laddad med känslor

Starka känslor förmedlas bäst via film, tycker vi. Eftersom filmen vi producerade för #jagmed skulle visas för en intresserad och engagerad mottagare i ett slutet sammanhang hade vi dessutom möjlighet att välja ett längre format och ett lugnare tempo. Det tyckte vi speglade ämnets allvarliga natur på bästa sätt. Vi kompletterade med kortare versioner av filmen till sociala medier samt mer djupgående information i tryckt form.

Uppföljning – vad hände sen?

Filmen har under 2019 visats för rektorer, skolkuratorer och politiker över hela landet. En kommentar från kunden: ”Vi har fått mycket positiv respons för filmen; den upplevs som stark och äkta.”

Vi vet att ökad kunskap är en viktig del av lösningen på problemet med ofrivillig skolfrånvaro. Förhoppningsvis kan #jagmed-projektet leda till att fler barn och ungdomar kommer tillbaka till ett normalt liv igen och fullföljer sin grundskoleutbildning.