Till huvudinnehållet

Vill du veta mer?
Kontakta Per Andersson Banck
per.ab@strateg.se
+46 701 84 44 05

Infografik gör det komplexa enklare

Posti Messaging digitaliserar och automatiserar dokument, fakturor och meddelanden åt olika typer av organisationer. Företaget har över 5 000 kunder i Finland, Sverige och Norge, och hanterar miljontals fakturor och dokumenttransaktioner varje månad.

A playful introduction ...

Uppdraget var att ta fram rörligt material som ger målgruppen (CFO, CEO och andra ledningsfunktioner i norska och svenska företag) en första introduktion till den komplexa tjänsten Multikanallösning.

... with a clear message

Filmen ska användas i säljmöten men även leva sitt eget liv på webbsidan, i sociala medier och i mejl. Ett medskick från kunden var att man tydligt ville skilja sig från konkurrenternas material och leverera värme utan att för den skull tappa i seriositet.

Speakerröst och produktnamn anpassades för den norska respektive den svenska marknaden. Illustrationerna och sättet att presentera flödet har även använts i övrigt digitalt material.