Till huvudinnehållet

Hej! Jag är Telia Sans

Bakgrund

När Telia Company bad oss skapa en ny font för deras brödtexter, var det tre skäl som låg bakom. Det första handlade om ekonomi – den befintliga fonten drog enorma kostnader i form av licenser och den presterade dåligt i konvertering och transaktioner på nätet. Det andra skälet var att de behövde en font som var anpassad för en digital värld – den gamla fonten var svår att arbeta med och hade dålig läsbarhet. Och det tredje skälet var mer en känsla – den gamla fonten kändes daterad och inte tillräckligt i tiden för ett bolag som ligger i teknisk framkant.

Vad vi gjorde

Vi började med att försöka förstå vilken typ av font Telia Company faktiskt behöver, och vi skissade på en massa varianter för att hitta en typ som passar bra med bolagets övriga identitet. Och när vi hade hittat en bra utgångspunkt började vi testa oss fram via fokusgrupper och live-tester på webben för att se hur olika varianter driver konvertering och transaktioner. Och när vi hade samlat på oss tillräckligt med insikter och lärdomar, skapade vi en helt ny font tillsammans med specialisterna på Letters from Sweden.

Nu är allt på plats

Fonten är nu implementerad och fungerar bra i alla olika typer av kanaler och applikationer, från roll-ups till banners på internet.