Till huvudinnehållet

Lärarnas Riksförbund

Vill du veta mer?
Kontakta Fredrik Vannestål
fredrik.vannestal@strateg.se
+46 701 84 44 21

Med medlemmen i fokus

Att skapa en ny digital plattform för ett av Sveriges största fackförbund (inom Saco) är en utmaning. Men om man gör sin läxa ordentligt och arbetar på ett flexibelt sätt blir det mycket lättare att effektivisera arbetet. Och att utveckla smarta funktioner för användaren.

En webbplats i rätt tid

Lärarnas Riksförbund erbjuder lärare och studie- och yrkesvägledare stöd och trygghet i arbetslivet. Vårt uppdrag – att skapa en webbplats med medlemmen i fokus och med syftet med att skydda befintliga medlemmar och locka nya medlemmar. Nyckelorden för Lärarnas Riksförbund är stark, relevant, personlig och närvarande. De här orden har varit i fokus under arbetet med allt från utveckling till anpassat innehåll. Genom ett flexibelt arbetssätt, ett mycket nära samarbete med kunden under flera analysworkshops samt täta avstämningar och möten skapade vi en webbplats med tydlighet och effektivitet för förbundets medlemmar.

Vad är viktigt? Och vad är inte viktigt?

Genom att genomföra undersökningar och analysera besökarens beteende och krav kunde vi ta fram en utgångsmodell för projektet. Det gjorde det möjligt att ta reda på medlemmarnas behov, deras handlingar och faktiska beteenden och hur de vill interagera på förbundets webbplats. Det kanske viktigaste steget för att uppnå målen och syftet var att ta reda på vad besökaren behöver och verkligen vill ha.

Lärarnas Riksförbunds webbplats är omfattande och då krävs också en innehållsinventering. Tillsammans med en omfattande SEO-analys kan vi rikta innehållet direkt till målgrupperna och se till att de hittar det de letar efter där de förväntar sig. Under utvecklingen har vi arbetat i en öppen testmiljö, en betaversion av webbplatsen. Det gör det möjligt att hela tiden testa och iterera genom användartester, prototyper och sprint-demos.

Fokus och nya upplevelser

Ett stort och viktigt projekt, där vi har använt alla våra kompetenser och som innehöll alla tänkbara delar. Ett fantastiskt samarbete där vi hela tiden lärde oss nya saker. Vi har arbetat tillsammans med kunden i allt från analys, innehållsinventering av befintlig webbplats, UX/UI-arbete, copy-plattform, design och webbutveckling till kontrolldokument som bred webbstrategi, manual för kommunikatörer och även implementering av olika verktyg.

Arbetet har pågått i mer än två år och Lärarnas Riksförbunds nya webbplats lanserades under sommaren 2019.