Till huvudinnehållet

Region Örebro Län

Vill du veta mer?
Kontakta Pär Pärsson
par@strateg.se
+46 733 80 80 59

Känslan att bli förälder för första gången

Att få barn förändrar livet på många sätt, men det pratas sällan om hur relationen till ens partner påverkas. Tillsammans med Familjerådgivningen ändrar vi på det.

Hur ändras relationen?

När två blir tre (eller fler, för den delen) uppstår nya situationer i vardagen. Det är inte säkert att föräldrarna hanterar dem på samma sätt och det kan förstås påverka relationen.
Det ville Familjerådgivningen nå ut med till förstagångsföräldrar i Örebro län. De ville också sänka tröskeln till att söka stöd hos Familjerådgivningen. 

Många upplever samma känslor

Vi intervjuade ett femtiotal småbarnsföräldrar i regionen för att få svar på hur deras relationer påverkats. Det visade sig att det var flera situationer som återkom: respekt för varandras tid, förståelse för den andra föräldern, förändrat sexliv och en stressigare
vardag.

Filmen visar att ni inte är ensamma

Utifrån intervjusvaren dramatiserade vi ett antal situationer som tillsammans blev en film som visats på mödravårdscentralerna och barnavårdscentralerna i Region Örebro län och i
digitala kanaler. Scenerna kan visas var och en för sig eller i sin helhet. Det viktiga var att skapa igenkänning och förbereda målgruppen på de känslor som dyker upp.

Priser och applåder

Filmen har visats för Familjerådgivningar runt om i landet och flera regioner har visat intresse för att använda filmen i sin egen verksamhet.

Swedish Media Festival

  • Guld i Bästa målgruppsanpassning
  • Guld i Bästa film – Sjuk- och hälsovård
  • Silver i Bästa regi

The Publishing Prize

  • Guld för Bästa Informations Film