Till huvudinnehållet

Allt börjar med målgruppen

Kommunikation bygger på budskap. Och för att den ska träffa rätt måste vi veta vem vi pratar med, var de finns och på vilket sätt de vill mötas. En grundförutsättning som är långt ifrån självklar. Vilken tur att Strateg kan hjälpa sina kunder att göra rätt från början.

Att börja från början

Kunskap om målgruppen skaffar man sig förstås bäst genom att fråga, fråga och fråga igen. Och det råkar vi vara experter på. Samtidigt har vi lärt oss att det inte kan göras på exakt samma sätt gång på gång utan behöver ta nya vägar och anpassas till det problem som vi och våra kunder ställs inför.

Vem är kunden?

Det första steget är att ta reda på vilka målgrupper som finns och sedan identifiera en
persona som representerar varje grupp. En urtyp med egenskaper, mål och värderingar som lär oss hur målgruppen agerar och gör sina val. Den svenska delen av Epiroc, Epiroc Svenska Säljbolag, har varit kund hos både Diplomat och Strateg från start. Så när Diplomat insåg att det fanns kommunikativa problem att lösa hos Epiroc var det självklart att Strateg tog vid.

Behovet av att lära känna kundens kund var stort. Inte bara för vårt kommande arbete
tillsammans, utan också för att få de fem svenska divisionerna hos Epiroc att lära känna både sin egen och varandras målgrupper och att se på företaget som en och samma enhet. En synergi som skulle visa sig både behövlig och positiv.

Känner du dina kunder? På riktigt?

Företag tror sig ofta veta exakt vad målgruppen vill ha. En vanlig missuppfattning där det
många gånger visar sig vara precis tvärtom. För Epirocs del gav undersökningar genom djupintervjuer med kunder samt en workshop över divisionsgränserna en ny syn på den svenska delen av Epiroc som verksamhet. När varje grupp innehöll säljansvariga och säljare från varje division blev alla röster hörda och helt nya slutsatser kunde dras. Workshoppen genomfördes tillsammans med försäljning och marknad. Resultatet utgjorde ett stabilt underlag för vidare arbete och en utveckling i en oväntad riktning. Reaktionerna var förvåning och tacksamhet – från medarbetarnivå till ledning. Vårt arbete visade sig än en gång komma till nytta på flera plan.

Och sen då? Hur tar man sig an målgruppen?

När insikter och resultat väl presenterats och levererats kommer förstås den stora utmaningen för många företag – hur gör vi nu? Hur kan vi använda vår nya kunskap och analysinsikter på bästa sätt för framtiden? Även här kan Strateg hjälpa till. En skrivbordsprodukt som hamnar i byrålådan är knappast speciellt effektivt. Det handlar förstås om att smida medan järnet är varmt och att låta resultaten vara med i tankar och beslut kring kommande strategier och planer och förhoppningsvis börja tala för sig själva, svart på vitt. Självklart måste alla vara en del av det nya och förstå att det är på riktigt. Precis så gjorde Epiroc. Där ligger vårt arbete till grund för en helt ny affärsstrategi och fungerar som bas då nya kommunikationslösningar tas fram. Det blir lätt att välja och att välja bort. En smart strategi som är långtifrån ny men som behöver anpassning och nya vinklar.