Till huvudinnehållet

Fler och säkrare exportaffärer

Exportkreditnämnden (EKN) är en myndighet och strategisk affärspartner till exportföretag och banker. EKN har ett utmanande uppdrag att ständigt öka små och medelstora företags kännedom om de olika lösningar som erbjuds. Därför är det extra roligt att resultatet blev så lyckat när vi skapade två digitala kampanjer tillsammans under hösten 2018.

Myndighet och affärspartner

”Exportkreditnämnden, har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Detta sker bland annat genom att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, för att de ska kunna genomföra fler säkra exportaffärer.”

EKN önskade hjälp med strategi och koncept för att skapa två kampanjer för två olika erbjudanden och produkter. Målet var att göra marknadskommunikationen mer innehållsdriven och digital, med främsta syfte att generera kvalitativa leads och nya prenumeranter av EKN:s nyhetsbrev för vidare bearbetning. Samtidigt ville EKN uppnå ökad kännedom kring deras erbjudande mot den prioriterade målgruppen små och medelstora företag och lokala banker – allt i enlighet med EKN:s kommunikationsstrategi som Diplomat Communication tidigare tagit fram.

Strategi och koncept

Vi tog fram en strategi för hur, var och när EKN kunde möta upp önskade målgrupper
på bästa sätt i sin externa kommunikation. Därefter skapades ett digitalt kampanjkoncept med ett gemensamt uttryck som signalerade varumärkets grund med en röd tråd, samtidigt som både erbjudande och produkter särskildes för att kommunicera med de olika målgrupperna.

Två kampanjsajter skapades från grunden med allt från UX-design, webbutveckling, huvudbudskap, innehållsproduktion, layout och design till optimering och testning. För att leda besökaren till webbplatsen gjordes också digital annonsering. Dessutom kompletterades kampanjupplägget med målgruppsanpassade digitala e-postutskick för maximal effekt.

Fenomenala resultat

Tack vare ett agilt arbetssätt, regelbundna mätningar på webbplatsen och av den digitala annonseringens konverteringsgrad, samt en nära dialog med kund fanns möjlighet till ständiga och snabba förbättringar. Strateg justerade exempelvis sökord, konverteringsmöjligheter på webbplatsen och huvudbudskap under kampanjperioden. Detta påverkade resultatet positivt och uppsatta mål överträffades flera gånger om och kunden var mycket nöjd med både samarbete och resultat.