Till huvudinnehållet

Vill du veta mer?
Kontakta Per Andersson Banck
per.ab@strateg.se
+46 701 84 44 05

Skomakare sedan 1839

Arbesko i Kumla är den enda skyddsskofabriken i Sverige. Vi ville visa på det genuina hantverket och dokumentera hur högkvalitativa skor produceras. Följ med på resan från full-narvigt läder till leveransklara skor.

Bakgrund

Hur tillverkar man kvalitetsskor?
Arbesko utvecklar och producerar skor för professionell användning, för människor som spenderar långa arbetsdagar i skydds- eller yrkesskor. Arbeskos skor är utformade för att uppfylla alla tänkbara krav för hållbar komfort. Kunden efterfrågade en film som presenterade verksamheten och fokuserade på hantverksprocessen genom värdeorden: genuina, personliga, hantverksmässiga, premium, jordnära, stolta och nordiska.

Genomförande, hur gjorde vi?

Det krävs ett proffs
För att skapa en förståelse för arbetsprocessen började vi med att besöka fabriken. Vi följde skons väg genom hela tillverkningsprocessen och pratade med proffsen – de som verkligen använder skorna. Vi fick ta del av de olika tillverkningsstegen och hur viktiga de är. Baserat på dessa insikter valde vi ut ett antal av dessa och frågade ett antal anställda om de kunde tänka sig att delta i filmen.

Resultat

Genuint med en varm atmosfär
Vårt syfte var att ta fram en film som visar exakt vad Arbesko står för. Vi ville belysa och illustrera branschens arv. Vårt mål var att skapa en dokumentärlik, varm atmosfär och att reflektera över stoltheten de känner. Vi blandar slowmotion med närbilder på människor i fabriken som visar sitt genuina hantverk och yrkeskunnande. Helhetseffekten lyfts av episk musik, specialkomponerad för just denna film, och genom att återskapa ljudspåret under specifika sekvenser såsom spikning av hälen, bakkappan och hållbarhetstest (stroke test).

Filmen var huvudsakligen avsedd för Arbeskos styrelse men har också visats för återförsäljare och användare. Internt har produktionen fått ett varmt mottagande och fin respons från anställda, vilket gjort dem ännu mer stolta över sitt arbete efter att ha sett det porträtteras på detta sätt.