Till huvudinnehållet

Vill du veta mer?
Kontakta Pär Pärsson
par.parsson@strateg.se
+46 733 80 80 59

Din Träningskompis

Vi har hjälpt Actic sedan 2013. Allt började med en varumärkesplattform och en förnyad visuell identitet. Detta strategiska arbete ledde till ett varumärkeslöfte – Din Träningskompis, som idag har implementerats i alla beröringspunkter med varumärket. Vi har skapat annonser, reklam utomhus, i radio och på internet. Vi har tagit fram medarbetarhandböcker för att lyfta fram varumärket i gymupplevelsen, vi har hjälpt dem när de utvecklat webbplatsen och appar och vi har även designat inredningen på Actics drygt 250 gym i Sverige, Norge och Tyskland.

Utmaning

Att skilja sig från mängden och nå ut till människor på en mycket konkurrensutsatt marknad. Kommunikationen kring gym är stereotyp och mycket lite skiljer de olika aktörerna åt. Actics målgrupp utgör en annan utmaning, eftersom den omfattar allt från 20-åriga studenter till seniorer över 75 år, som vill simma ett par gånger i veckan. Vi måste utveckla ett enda varumärke, som är relevant och attraktivt för alla de här grupperna.

Insikt

Vår främsta insikt är att det inte finns någon forskning som visar att information om fysiska aktiviteter leder till fysisk aktivitet. Man kan med andra ord inte tala om för människor att de ska träna: det förstår de, men gör det ändå inte. Därför har vi utvecklat andra sätt att skapa intresse och få ut vårt budskap. En annan insikt är att det största hindret för att fortsätta träna kontinuerligt är att människor inte känner sig hemma och trygga på gymmet. Därför fokuserade vi på att bryta ner den barriären.

Koncept

Två gånger om året har vi tagit fram nationella utomhuskampanjer för att skapa räckvidd och genomslag för varumärket. Och vi skapar kontinuerligt digitala och sociala kampanjer som bygger upp frekvens och transaktion. Huvudkonceptet är alltid Din Träningskompis i olika former och varianter, beroende på medium och målgrupp.

Resultat

Under de senaste fem åren har Actic haft en stabil försäljningsökning på 15 procent årligen.