Till huvudinnehållet

50 kompetenser till din tjänst

Allt går väldigt snabbt nu för tiden, eller hur? Plötsligt är det inte bara marknad och kommunikation som ligger på ditt bord utan även sälj, och för några stackare kanske till och med IT har hamnat där?

Så här går det till

Tillsammans med dig tar vi reda på hur vi kan göra mest nytta. Kanske behövs en uppdaterad webb, en varumärkesförflyttning, ett värdegrundsarbete eller ett genomarbetat SEO-upplägg? Vi försöker helt enkelt hitta den där delen som saknas för att ni ska nå ert mål. När vi kommit överens – då sätter vi igång och börjar leverera.

Vi hörs!

Under arbetets gång har vi regelbundna avstämningar tillsammans – det är viktigt att vi är på samma bana. Under de här mötena pratar vi också om hur vi kan bli ännu mer effektiva framöver. Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Vi jobbar tajt ihop och lär känna varandra vilket bäddar för ett riktigt bra samarbete – och resultat.

Det här passar företag som:

• inser att kommunikation är viktigt, och som gärna vill jobba säljdrivande
• vill ha en fast månadskostnad
• alltid vill ha tillgång till rätt kompetens
• vill ha en koordinator på plats hos sig vid behov
• vill ha uppföljning av budget och tidsplaner varje månad

Nyfiken på att veta mer? Ring Elizabet Slivo (070 184 44 49)