SMA Mineral

Klart för avgång på varumärkesresan

Vem?

SMA Mineral, med huvudkontor i Filipstad, är en koncern med fokus på brytning av kalksten och tillverkning av dolomitbaserade produkter. I koncernen finns 23 produktionsställen i Sverige, Norge, Finland, Estland och Bulgarien.

Vad?

För några år sedan startade Daniel Juvél, vd och ägare, ett arbete kring ”strukturerat entreprenörskap”. Det är ett internt arbete med målet att knyta samman den entreprenörsinriktade historien med ett mer kundorienterat sätt att bygga framtidens SMA Mineral.
– Strategs varumärkesresa var precis vad vi behövde. En tydlig modell för att skapa delaktighet, ett sätt att leva våra värdeord och vår vision i vardagen.

Steg 1:

En varumärkesplattform – med bland annat värdeord, vision och ett varumärkeslöfte – mejslades fram. Kring detta hölls flera workshops med tjänstemän och personalansvariga där orden fylldes med vardagsnära innehåll och fick innebörd i form av berättelser från den egna verksamheten.

Detta stora material kokades ner till en folder som även kunde användas som poster på arbetsplatserna. Samt ett anpassat arbetsmaterial för fortsatta diskussioner ute i verksamheterna. Resultatet av varumärkesresan lades dessutom ut på det egna intranätet SMArt och var temat i en podcast som producerades. Det blev till och med tre korta filmer där berättelser från vardagen dramatiserades med SMA:s egna medarbetare som skådespelare.

Steg 2:

Sedan var det dags att förankra materialet bland alla medarbetare och det är egentligen här varumärkesresan börjar på allvar. Varje platschef fick i uppdrag att diskutera materialet med sina medarbetare utifrån den egna vardagen. Till sin hjälp hade de, om de önskade, en handfull ”piloter” som varit med från första början och tagit fram underlaget.

Resultat?

I diskussionerna på arbetsplatserna blev värdeorden – kompetens, flexibilitet, pålitlighet och nytänkande – konkreta och begripliga i Persberg, Mo i Rana, Kokkola, Dimitrovgrad och de 19 andra produktionsställena.
– Efteråt tycker jag att skillnaden är påtaglig. Vi har lärt känna varandra och förstår varandras arbetsuppgifter ännu bättre. Man kan säga att vi ”pratar samma språk” nu och stämningen har blivit bättre, trots att den absolut inte var dålig innan, säger Ewa Lindbäck, en av ”piloterna” och till vardags försäljningsingenjör på huvudkontoret.
Även vd Daniel Juvél är nöjd.
– Vi har precis börjat, men så här långt är jag mycket nöjd. Det har skapat en ny glöd i företaget, det finns en delaktighet och ett tydligt fokus på hur vi ska jobba i vardagen.

"Det har skapat en ny glöd i företaget"

Resan fortsätter

I somras slutförde SMA Mineral dessutom en Lyssna & Lär-undersökning i Strategs regi där NKI (nöjd kund-index) hamnade på extremt höga 89.
– Ja, det är bra. Men vi fick ändå förslag på ett antal förbättringsåtgärder som vi nu ska jobba vidare med, säger Daniel Juvél.
Alltså, varumärkesresan på SMA Mineral fortsätter, men nu med kunderna som reseledare och guide in i framtiden.

Veta mer?

Vill du veta mer om just det här eller om något annat som vi på Strateg jobbar med? Hör av dig till mig direkt! Eller fyll i din mejladress, så återkommer vi till dig.

Hans Tedsjö, Kundansvarig / strategisk rådgivare

070-184 44 04

Veta mer?

Vill du veta mer om just det här eller om något annat som vi på Strateg jobbar med? Hör av dig till mig direkt! Eller fyll i din mejladress, så återkommer vi till dig.

Hans Tedsjö, Kundansvarig / strategisk rådgivare

070-184 44 04