Rejmes

Rejmes väg mot ökat kundfokus

Rejmes

Rejmes väg mot ökat kundfokus

Det började med behovet av en ny webbplats och en ny grafisk profil. Men Rejmes kom tidigt till insikt om att det inte bara var utsidan som behövde en modernisering. För att möta bilbranschens nya utmaningar krävdes en större förändring. Följ med på en varumärkesresa mot ökat kundfokus och ett modigt varumärkeslöfte.

Resan började för fyra år sedan, berättar Malin Dahlgren, marknads- och informationschef på Rejmes.

 

– Det fanns redan då ett starkt behov av att bygga en ny webbplats och att skapa en ny grafisk profil. Det var ju ingen idé att bygga en webbplats innan vi visste hur vi skulle se ut, så vi började med den grafiska profilen.

 

Under arbetet med den grafiska profilen kom man dock till insikt om vissa problem.

 

– Vi såg tydligt att vi spretade väldigt mycket i vår kommunikation mellan de olika bolagen i koncernen, både grafiskt och innehållsmässigt, berättar Malin. Vi hade olika affärsidéer och erbjudanden, olika kärnvärden och visioner. 

Viktigt att behålla företagets själ

Rejmes behövde skapa en gemensam grund för att kunna stärka sitt varumärke, vilket är precis vad Strategs varumärkes­resa syftar till. Utmaningen för Rejmes del var inte bara att komma överens mellan bolagen, men också att förnya företaget utan att tappa sin själ och sina starka traditioner.

– Vi tittade bakåt i historien och i vår grundare Tage Rejmes värdeord om trovärdighet, ansvar och skyldighet, förklarar Malin. Vi behöll dem men behövde modernisera dem. Vad betyder de idag? Vad är Rejmes anda idag? 

 

De mjuka mervärdena är styrkan i varumärket

I en rad workshops och möten jobbade man sedan systematiskt igenom affärsidé, erbjudande och vision. Den övergripande frågan som krävde ett svar var: Varför ska kunderna gå till Rejmes? Vad har vi att erbjuda som inte konkurrenterna har? Under arbetet uppstod flera aha-upplevelser, menar Malin.

 

– Inte minst fick vi upp ögonen för att vi inte har kommunicerat våra mjuka värden tidigare, utan bara pratat om hårda erbjudanden. Strateg hjälpte oss med en visualisering av detta som har varit ett mycket viktigt verktyg för oss. 

Ökat kundfokus

En annan viktig insikt var att vår gamla vision om en komplett bilaffär behövde kompletteras med ett tillägg om kunderna. En komplett bilaffär är olika saker för olika människor, och det är inte vår synvinkel som är den viktigaste, utan kundens.

 

Den nya visionen omvandlades sedan till ett på många sätt modigt varumärkeslöfte: ”Vi tänker på dig!”

– Det är ett löfte till våra kunder som vi ska försöka leva upp till i varje enskild situation, förklarar Malin. Om vi gör det upplever kunden oss så som vi vill att kunden ska uppfatta Rejmes: personligt, enkelt och bekvämt. Löftet sätter press på oss själva, vi måste leva upp till vad vi lovar. Förverkligat visar det att vi bemöter dem med omtanke och genuint intresse, och att vi är lyhörda för våra kunders önskemål. 

För att förenkla arbetet och synkronisera det grafiska uttrycket i hela Rejmes-koncernen finns den grafiska manualen på webben.

En modern och kundanpassad webbplats

Allt arbete och alla formuleringar sammanfattades i en kommunikationsplattform som behandlar både innehåll och grafiska profil. Sedan genomfördes interna utbildningar för att förankra denna kommunikationsplattform internt hos alla medarbetare, en förutsättning för att lyckas i den externa kommunikationen. Och därefter kunde man så börja kommunicera externt och äntligen bygga den nya webbplatsen som lanserades i februari.

 

– Vår nya webbplats är modern, intuitiv och enkel att förstå, menar Malin. 

Resan har bara börjat

Fyra år efter starten är nu Rejmes på god väg, men som Malin påpekar: resan har bara börjat.

 

– Det här är stor omställning, det är det ingen tvekan om, men det är också fantastiskt kul. Nu fortsätter vi genom dialoger och förbättringsarbeten att sätta tänket i alla delar av organisationen, att använda vår värdegrund i vardagen.

Men sin färgskala, mjukare teckensnitt och bildspråk harmonierar den nya grafiska profilen med Rejmes fokus på omtanke om kunden.

 

– I vår kommunikation försöker vi alltid få med en omtanke om kunden, berättar Malin Dahlgren. Nyttan för kunden placerar vi tydligt i ett grafiskt element som är ett ”omtankemoln”.

 

Den nya interntidningen ”Vi är Rejmes” är uppskattad i organisationen, menar Malin.

 

– Den upplevs positiv och känns proffsig. Den lyfter fram goda exempel och folk får prata till punkt.

Rejmes logotyper

Nya webbplatsen en oerhört viktig satsning

Rejmes nya webbplats är en central del av den omfattande satsning Rejmes gör för att ytterligare öka sitt kundfokus och möta bilägarna på deras villkor.

 

– Den nya webbplatsen är en oerhört viktig satsning för oss, menar Malin Dahlgren. En stor del av våra affärer kommer i framtiden att ske i de digitala kanalerna. Bra tjänster på nätet är därför en avgörande framgångsfaktor för oss.

 

Bilbranschen förändras på samma sätt som många andra branscher: kundernas krav på företagens närvaro på de digitala mötesplatserna ökar. Tidigare var en webbplats ett komplement till andra kommunikationsvägar, idag är den navet och ofta den första kontakt kunderna har med företaget.

 

– Våra kunder har förväntningar på vår webbplats, menar Malin Dahlgren. De vill bli bjudna på kunskap och goda idéer, på tips av olika slag som underlättar bilägandet för dem. Ett innehåll som skapar nytta i vardagen är viktigt.

Enkel och lättbegriplig

Syftet med den nya webbplatsen är att göra bilägandet enklare för kunden. 

 

– Vår nya webbplats är modern, intuitiv och enkel att förstå, förklarar Malin Dahlgren. Den ska inte bara göra det enklare att köpa bil, utan även att äga bil, beställa service och andra tjänster. Den är byggd utifrån bilägarens behov och önskemål, helt i linje med vårt nya varumärkeslöfte ”Vi tänker på dig!”.

Responsiv design

Den nya webbplatsen bygger på s.k. Responsive Web Design. Enkelt uttryckt innebär det att om du går in på webbplatsen med en dator så är utseendet på webbplatsen anpassat efter den skärmen, går du in med en läsplatta är det anpassat efter den. Samma sak när du använder mobilen, allt för att besökaren ska få en så bra upplevelse av sidan som möjligt.

 

Att webbplatsen är responsiv tycker jag bara det är att visa omtanke om kunden, menar Malin.

Veta mer?

Vill du veta mer om just det här eller om något annat som vi på Strateg jobbar med? Hör av dig till mig direkt! Eller fyll i din mejladress, så återkommer vi till dig.

Hans Tedsjö, Kundansvarig / strategisk rådgivare

070-184 44 04

Veta mer?

Vill du veta mer om just det här eller om något annat som vi på Strateg jobbar med? Hör av dig till mig direkt! Eller fyll i din mejladress, så återkommer vi till dig.

Hans Tedsjö, Kundansvarig / strategisk rådgivare

070-184 44 04