Megatrender 2025 – del 1

11 apr 2017

Världen förändras hela tiden. Det som känns självklart idag kan se helt annorlunda ut imorgon. Det gäller att hålla sig uppdaterad om man som företag ska hänga med i de berömda svängarna. Här får du frossa i några av de största trenderna fram till år 2025. Vilken påverkan har de på dig och ditt företag?

Befolkningsförändring

År 2025 bor det åtta miljarder människor i världen. Den största befolkningstillväxten sker i Afrika, Asien och Latinamerika. I Europa kommer den däremot att minska något jämfört med idag.

Europa och USA får mindre påverkan på världsekonomin samtidigt som Indien och Kina får mer. Det beror mycket på att fler människor kommer att gå från att vara fattiga till att räknas som medelklass enligt FNs definition. Och den största förändringen ses i just Indien och Kina. Det bidrar också till att köpkraften bland världens befolkning förskjuts från Nordamerika och Europa till framför allt Asien.


Urbanisering

Den största megatrenden, som sannolikt kommer att ha störst påverkan på oss människor, är urbaniseringen. År 2025 kommer över 60 procent av Sveriges befolkning att bo i de tre storstadsregionerna. Människor flyttar in till städerna och till skillnad från idag så flyttar vi inte därifrån när det är dags att bilda familj. Det här gör att andra typer av krav ställs på storstäderna i form av fler arbetstillfällen, bostäder och grönområden. Vi kommer även att se en förtätning av städerna och glesbygden får allt svårare att locka nya invånare. Urbaniseringen innebär också att vi behöver tänka nytt när det gäller livsmedelsförsörjning. Om ingen odlar på landet måste vi göra det i stan.


Transporter och kommunikation

Urbaniseringen, och ett intresse för hållbarhet, påverkar hur vi reser i framtiden. Utveckling av transportmedel gör att vi kommer längre på en timme än vad vi gör idag – snabbtågen kommer till och med ta oss mellan världsdelar. Mindre orter som ligger i stationsnära lägen kommer att klara sig bra trots urbaniseringen eftersom det går snabbare att transportera sig.

 

I de urbaniserade städerna kör färre egen bil och de bilar som finns är eldrivna och ingår i olika ”car-sharing-lösningar”. Vi kan också förvänta oss alternativa transportlösningar, som till exempel linbanor. Dessutom satsar man mer på kollektivtrafik samt cykel- och gångvägar i städerna eftersom det blir svårt att ta sig fram i bil.

 

Vill du veta mer om digitaliseringens påverkan på framtiden samt hur vi människor ser på hälsa, klimat och miljö år 2025 ska du läsa nästa blogginlägg. Håll utkik här på webben och i sociala medier, så missar du det inte. På återseende!