Har du koll på hur det går i dina sociala medier?

14 mar 2017

Att mäta insatserna i sociala medier är precis lika viktigt som att mäta insatserna man gör i andra kanaler. Hur ska man annars veta om man når sina mål? Istället för att gissa sig fram är mirakelmetoden helt enkelt att mäta. Och mäta igen. För att se vad som för företaget närmare målen – och vad som inte gör det.

En lyckad närvaro i sociala medier grundar sig alltid i en genomarbetad strategi. Det är också med hjälp av strategin som man tar fram vad som ska mätas och följas upp. Så se till att ditt företag först och främst har strategin på plats.

 

Målen styr mätpunkterna

När strategin är spikad – och det är glasklart vad som är målet med ditt företags närvaro i sociala medier – är det relativt enkelt att sätta mätpunkter. Mätpunkterna är ju till för att hjälpa företaget att nå målen. Är till exempel målet med närvaron att leda trafik till webbplatsen så är det antalet hänvisningar från ett socialt nätverk på webben som du ska mäta. Är målet att skapa en närmare relation med dina följare kan engagemang (gillningar, delningar och kommentarer) vara ett lämpligt mått. Vårt tips är också att alltid tänka på sociala medier som en del i den övergripande kanalstrategin, och då bör någon typ av företagsspecifikt mål även följas upp.

 

Har egna analysverktyg

Strategin styr alltså vad du ska mäta. Ditt fokus bör ligga på att hålla dig till det och att jobba över en längre period där målen kontinuerligt följs upp. På så sätt lär du dig vilket innehåll som för dig närmare målen och vilket som inte gör det. De vanligaste sociala medierna har alla egna analysverktyg som man kan använda till många mätpunkter. Ett bra komplement, om man är intresserad av att veta hur närvaron i sociala medier påverkar webbstatistiken, är Google Analytics eller liknande verktyg. För att följa upp företagsspecifika mål kan traditionella kvantitativa och kvalitativa metoder vara vägen att gå.

 

Det behöver med andra ord inte vara så himla krångligt. Vill du veta mer är det såklart bara att höra av dig till oss. Hej så länge!

 

Emelie Andersson