Veckans ord är fyra – håll till godo

03 feb 2017

Nu var det länge sedan vi presenterade veckans ord här på webben. Inte bra. Därför kommer här fyra ord på en och samma gång, som plåster på såren. De ord och begrepp vi presenterar idag tror vi är utmärkta att ha med sig med tanke på dagens situation.

Det första ordet är rabulist. En rabulist är en skrikig talare eller radikal och skrikig politiker. Ordet var vanligt förekommande i Sverige under tidigt 1800-tal, men är idag mycket användbart igen.

En allsmäktig person kan man kalla för omnipotent, och detta är veckans andra ord. En omnipotent människa har alltså obegränsat med makt. Inte att förväxla omnipotent med impotent. Det är något annat. Det tredje ordet är malträtera och betyder behandla illa, kränka, misshandla eller skada.

Det sista ordet är inget ord utan mer ett begrepp, och ett mycket användbart sådant! Det handlar om att du uttalar dig om något som du innerst inne vet är felaktigt, men det ligger så långt inne i dig att du ändå tror på det. Och när detta uppenbart felaktiga påstående sedan ifrågasätts presenterar du det helt enkelt som alternativa fakta. Lätt som en plätt, väldigt praktiskt och inte så lite obehagligt.

Avslutningsvis sätter vi samman veckans ord och begrepp i en mening för att visa på hur de kan användas in action.

En omnipotent rabulist malträterar människor och presenterar alternativa fakta.