Teracom lanserar fiber i luften

BLOGG - 03 maj 2016

En unik produkt med massor av fördelar. En målgrupp med höga förväntningar. Teracom och Strateg startade sitt samarbete med ett test.

–På första mötet visade Strateg några exempel på filmer de tagit fram tidigare vilket inspirerade mig och väckte en idé om att skapa en film om vår nya produkt AirFibre. säger Christina Bylin, marknadsansvarig på Teracom.

AirFibre - den senaste tekniken inom trådlös överföring

Tillgång till bredband är en del av vardagen och en självklarhet för många. God täckning och acceptabel hastighet är något vi ofta förutsätter. Förra året lanserade Teracom en helt unik lösning för att få fiber – ett alternativ till nedgrävd fiber.

 

År 2020 ska Sveriges kommuner kunna erbjuda 90% av Sveriges hushåll tillgång till bredband. På vissa ställen blir det målet svårt att nå. Att installera traditionell fiber blir både kostsamt och tidsödande där det exempelvis är svårt att gräva, som på öar eller där terrängen är tuff.

 

Teracoms produkt, AirFibre, är en modulär teknik som baseras på fiber, radiolänk och uppgraderade wifi-komponenter. Den ger nätverksägare möjligheten att erbjuda bredband till sina kunder där det av olika anledningar inte finns möjligheter till traditionell fiber. AirFibre når dit vanlig fiber inte når.

Teracom genomförde ett pilotprojekt med sin AirFibre-lösning i Höryda, Karlskrona under våren 2015 där man testade produkten med mycket gott resultat. Nu visar 9 av 10 stadsnät intresse för AirFibre.

 

En kreativ brief

Det finns många fördelar med Teracoms nya produkt. Men hur når man ut med relevant information till målgruppen?

­

–Vi vet idag att de flesta kunder börjar sitt köp med att söka på nätet efter relevant content som ger stöd i köpprocessen och som ger kunden möjlighet att i egen takt utbilda sig själv. För att kunna ta fram ett relevant content måste man ha god kännedom om målgruppen.

Strateg började med att titta närmare på målgrupp, kommunikationens roll och vilka värderingar som varumärket och produkten signalerar. Vi insåg att det viktiga var att målgruppen gör följande:

1. Förstår nyttan med AirFiber – informeras

2. Vill veta mer om AirFiber – attraheras

3. Kontaktar Teracom – agerar


Allt med insikten att AirFibre är en modern, pålitlig produkt med många fördelar - framtidens bredbandslösning.

Strateg gör film

Strateg föreslog en liten animerad film. Det rörliga materialet kan användas vid föreläsningar, mässor och besök hos exempelvis Stadsnät och kommuner. Med ett rörligt, visuellt material med en tydlig berättarröst blir informationen lätt att ta till sig och skapar förhoppningsvis nyfikenhet. Tanken är att filmen fyller en öppnande funktion. Sedan måste givetvis alla tekniska detaljer och fördelar kommuniceras vidare i olika medier och vid ett personligt möte.

Vi började med en storyboard som beskriver filmens flöde och olika sekvenser. Därefter arbetade vi vidare i dialog med Teracom för att hitta rätt manér och tonalitet. Filmen beskriver två olika situationer och vilka hinder och problem som slutkonsumenter kan ställas inför när det kommer till olika bredbandslösningar. I relation till dessa beskrivs AirFibres funktion och givetvis alla fördelar.

Med ursprung i radions och tv:ns vagga

Teracom är ett starkt och välkänt varumärke som levererat våra radio- och TV-sändningar under lång tid. Att beskriva en ny produkt genom rörligt marknadsföringsmaterial blev därför ännu mera självklart. Nu har materialet använts och reaktionerna är positiva:

– Vi har inte tidigare använt oss av en animerad film för att presentera en produkt så det var en risk. Men hittills har jag bara tagit emot positiva reaktioner både internt och externt. Filmen gör sitt jobb, förmedlar budskapet och skapar en nyfikenhet att vilja veta mer. berättar Christina.

Fortsatt samarbete

Nu fortsätter Strateg att ta fram annat material för AirFibre utifrån en kampanjplan där olika enheter och medier ingår. Förhoppningsvis får vi också möjlighet att göra mer saker tillsammans framöver.

Med en färdig film att använda i marknadsföringen ser Teracom

–Alla aktiviteter och satsningar som vi genomför på marknadsavdelningen ska ha som syfte att generera kvalificerade leads till säljavdelningen.

Det är därför viktig att nu går vidare med att ta fram en kampanjplan som samordnar alla aktiviteter för att få den genomslagskraft vi vill uppnå.

­–Vi stod inför stora utmaningar, ny grafisk profil där formspråket för illustrationer fick växa fram under arbetets gång samt att det var en helt ny produkt som skulle lanseras. Om inte Strateg hade drivit hade det nog inte blivit någon film. Jag ser framemot vårt fortsatta samarbete avslutar Christina.


AirFibre i korthet
- Komplement till nedgrävd fiber

- Pålitligare än mobilt bredband

- Billigare än en nedgrävd lösning

- Installation året om

- Täckning i och runt huset

- Bygglov behövs inte

- Flyttbart

 

Om Teracom:

Teracom är en statligt ägd och oberoende nätoperatör. En trovärdig leverantör med lång erfarenhet av hantering av bild och ljud och med ständigt fokus på kvalitet och robusthet. Teracom har ett rikstäckande stam- och accessnät, designat för hög tillgänglighet. De erbjuder sina kunder olika lösningar med allt från enstaka förbindelser till hela nät.