Veckans ord – mekit och faktaresistens

BLOGG - 22 apr 2016

Nu var det ett tag sedan vi presenterade ett nytt ord så därför är vi lite extra bjussiga och ger er två nya ord att använda.

Första ordet kan ses som en avspegling av dagens debattklimat där känslor till mångt och mycket styr vad som sägs. Ordet är en beskrivning på ett förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning. Det handlar helt enkelt om faktaresistens.

 

Ord nummer två, mekit, har en koppling till gruppen memil. Medan memil beskriver medelåldersmän i tajta kläder är detta ord en beskrivning av medelålderskvinnor i mycket kläder, eller snarare i tyg. Mekit kommer ut på vårkanten och cyklar utan närvaro, uppsikt, kontroll eller hänsyn, vilket medför stor fara för trafikanter.