Jag har älskat databaser sedan tonåren

BLOGG - 25 feb 2016

Ja, det kanske låter lite udda och det är det förmodligen också. En del samlar på falkägg och jag samlar på bra databaser. Därför hade jag hand om stora, bullriga och härliga prenumerationsdatabaser på tidningen för att sedan gå över till annonsavdelningen och införa ett Kundinformationssystem. Efter 17 härliga år på tidningen bytte jag jobb.

Jag gick till reklambyrån Strateg och bytte ut DM-systemet till ett CRM-system. Då började en härlig tid när jag åkte runt i parkerna och föreläste om det guldägg som företagen satt på.

Deras databaser. Där all information om kunden fanns samlad. Information som ingen gjorde någonting med. Ingen.

 

Det finns några passager att ta sig igenom när det kommer till CRM och databaser. Man kommer väldigt nära kunden och det är viktigt ha rätt information. Det går att lösa. Värre är det med implementeringen. Att få människor att förstå och att använda sig av systemet, att svara på frågan: Vad har jag för nytta av det här? Tusentals är de timmar jag lagt ner på att få Ann, Ulf, Ralf och Rut att förstå och använda just deras system.

 

Men nu kommer CRM +. Äntligen. Ja, det handlar om Lead management, Marketing automation och de andra svåra orden. Fast det är så himmelens enkelt egentligen. Låt mig ge ett exempel.

 

Jag träffar ett prospekt, låt oss kalla honom för Probert. Förr i tiden hade vi skiljts åt och jag hade sökt honom för att se om vi skulle kunna hitta ett projekt att bita tag i. Oftast förgäves. Idag skickar jag en rapport till Probert efter mötet. I mitt nya CRM blinkar det till när Probert öppnar och läser rapporten. Det blinkar till igen när Probert laddar ner ett white paper om Marketing automation. Jag ringer Probert när han kollat på våra case två gånger. Vi hade ett trevligt samtal om relevanta saker. Idag är Probert kund. På riktigt alltså.

 

Det som i går var tråkigt och monoton är idag så himla skönt, enkelt och extremt effektivt. Det som behövs är ett system med en databas, en smula kreativitet och en dos passion.

 

/ Leif

– älskat databaser sedan 1979