Bard målar upp framtiden

BLOGG - 20 dec 2015

”Internet är ett lika stort paradigmskifte som boktryckarkonsten. De sociala medierna har gett alla möjlighet att kommunicera med alla, och plötsligt har den som tidigare betraktades som mottagare fått makten.”

Författaren och filosofen Alexander Bard drog igång Strategs 30-årsfest med en inspirerande samtidsanalys och en utmanande inblick i morgondagen. Redan för 20 år sedan förutsåg han den revolution som internet skulle innebära, och idag är han förundrad över att så många fortfarande inte utnyttjar dess möjligheter. Problemet, menar han, är att vi sitter fast i gamla modeller. ”I kommunikationssammanhang måste vi sluta tänka budskap som vi själva kommunicerar, och istället tänka samtalsämnen vi vill att andra ska prata om i den kakafoni av ständigt pågående konversationer som pågår på nätet.”